LAVAZZA COFFEE MACHINES – KKK
Milliseid juhiseid pean seadme kasutamisel järgima?
- Kasutage ainult Lavazza A Modo Mio või sellega sobivaid kapsleid.
- Asetage masin alati tasasele, ühtlasele pinnale.
- Veepaagi täitmiseks kasutage ainult külma vett; ärge kunagi kasutage piima ega muid vedelikke.
- Seade ja tarvikud võivad töötamise ajal üle kuumeneda. Seega kasutage üksnes otstarbekohast käepidet ja laske seadmel enne puhastamist või hoiustamist jahtuda.

Mida peaksin tegema, kui ma masina esimest korda sisse lülitan?
- Eemaldage ja loputage veepaak.
- Täitke veepaak kuni MAX-tasemeni, kasutades ainult värsket gaseerimata joogivett.
- Pange paak tagasi omale kohale.
- Ühendage toitejuhe pistikupessa.
- Masina käivitamiseks vajutage sisselülitamise/kohvi valmistamise nupule.
- Oodake kuni masin on soojendusetapi lõpetanud. Masin on valmis, kui sisselülitamise / kohvi valmistamise nupp on püsivalt süttinud.
- Enne kohvi valmistamist laske ilma kapslita seadmest läbi vähemalt 0,5 liitrit vett, ilma et oleksite masinasse kapsleid lisanud.

Nüüd olete valmis oma segusid kapslitesse pakendatult maitsma. Nautige oma kohvi!

Millised on kõige sagedamini tehtavad vead? Mida mitte teha?
- Ärge laske toitekaablil seadme kuumade osadega kokku puutuda.
- Ärge jätke seadet kunagi järelevalveta, kui see on vooluvõrku ühendatud.
- Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse.
- Ärge ületage seadmele märgitud maksimaalset täitemahtu.
- Ärge kasutage seadet, kui veepaak ei ole täidetud.
- Ärge kasutage sama kapslit rohkem kui üks kord.
- Ärge kasutage seadet õues.
- Ärge pange oma sõrmi ega muid esemeid kapslisahtlisse.

Kuidas katlakivi eemaldada?
- Eemaldage ja tühjendage veepaak.
- Täitke paak katlakivieemaldusvahendi ja vee lahusega, nagu on märgitud katlakivieemaldusvahendi pakendil. Pange paak tagasi omale kohale.
- Lülitage masin sisse ja asetage anum tila alla.
- Vajutage sisselülitamise/kohvi valmistamise nupule ja laske masinast läbi voolata kaks tassi vett (kumbki umbes 150 ml).
- Laske katlakivieemaldusvahendil 15–20 minutit toimida.
- Jätkake protsessi, kuni veepaak on täiesti tühi.
- Eemaldage veepaak ja loputage seda värske joogiveega. Valage see täielikult vett täis.
- Masina käivitamiseks vajutage sisselülitamise/kohvi valmistamise nupule. Asetage tila alla sobiv anum. Vajutage sisselülitamise / kohvi valmistamise nupule ja laske kogu paagis oleval vedelikul läbi voolata.
- Kui vesi on otsa saanud, täitke paak uuesti ja korrake eelmises etapis kirjeldatud toiminguid. Katlakivi eemaldamise protsess viiakse lõpule tsükli lõpus.